صفحه اصلي > اطلاعات سهام عدالت > آمار مشمولان  
 

جدول آمار تعداد مشمولان سهام عدالت

تاریخ به روز رسانی: 27 مرداد ماه 1398

گروه عنوان گروه بندی تعداد مشمولان (نفر) تعداد مشمولان در قید حیات
1 مشمولين تخفيف دار 5,959,225 5,731,382
2 روستائيان و عشاير 15,148,994 14,640,991
3 کارکنان دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان 13,377,122 12,562,453
4 کارگران فصلي و ساختماني 6,106,283 6,032,261
5 ساير اقشار 8,568,590 7,652,937
  جمع کل مشمولان سهام عدالت 49,160,214 46,620,024