صفحه اصلي > اطلاعات سهام عدالت > آمار مشمولان  
 

جدول آمار تعداد مشمولان سهام عدالت

تاریخ به روز رسانی: 29 اردیبهشت ماه 1398

گروه عنوان گروه بندی تعداد مشمولان (نفر) تعداد مشمولان در قید حیات
1 مشمولين تخفيف دار 5,960,515 5,778,658
2 روستائيان و عشاير 15,150,443 14,664,827
3 کارکنان دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان 13,382,092 12,606,383
4 کارگران فصلي و ساختماني 6,106,705 6,039,474
5 ساير اقشار 8,567,281 7,665,613
  جمع کل مشمولان سهام عدالت 49,167,036 46,754,955