صفحه اصلي > سهام عدالت > اطلاعات پرتفوی > شرکت های سرمایه پذیر و درصد سهام تخصیص یافته به سهام عدالت 
 
شرکتهای واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت در مقطع  1397/09/24
رديف نام شركت سرمایه فعلی شرکت تعداد كل سهام شركت درصد سهام تخصیص یافته به سهام عدالت
1 آلومينيوم ايران- ايرالكو 5,197,830,613,000 5,197,830,613 30%
2 ايران خودرو 15,300,000,000,000 15,300,000,000 1%
3 بانك تجارت 45,700,000,000,000 45,700,000,000 40%
4 بانك صادرات ايران 57,800,000,000,000 57,800,000,000 40%
5 بانك ملت 50,000,000,000,000 50,000,000,000 30%
6 پارس سويچ 600,000,000,000 600,000,000 46%
7 پالایش نفت بندر عباس 13,800,000,000,000 13,800,000,000 20%
8 پالایش نفت تهران 24,000,000,000,000 24,000,000,000 70%
9 پالایش نفت شیراز 1,027,548,600,000 1,027,548,600 20%
10 پالايش نفت اصفهان 20,000,000,000,000 20,000,000,000 20%
11 پالايش نفت تبريز 3,884,211,000,000 3,884,211,000 20%
12 پتروشيمي مارون 4,000,000,000,000 4,000,000,000 30%
13 پست بانک 3,233,451,000,000 3,233,451,000 25%
14 چادرملو 33,500,000,000,000 33,500,000,000 21%
15 حمل و نقل پتروشيمي 200,000,000,000 200,000,000 29%
16 سايپا 39,266,675,000,000 39,266,675,000 1%
17 سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 1,900,000,000,000 1,900,000,000 23%
18 سرمايه گذاري رنا 7,960,000,000,000 7,960,000,000 5%
19 سيمان داراب 900,000,000,000 900,000,000 50%
20 سيمان دشتستان 1,180,000,000,000 1,180,000,000 34%
21 فولاد آلیاژی ایران 4,990,000,000,000 4,990,000,000 39%
22 فولاد خوزستان 14,472,000,000,000 14,472,000,000 30%
23 فولاد مباركه اصفهان 75,000,000,000,000 75,000,000,000 30%
24 كارخانجات مخابراتي ايران 1,401,780,000,000 1,401,780,000 35%
25 كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 16,393,000,000,000 16,393,000,000 24%
26 گل گهر 36,000,000,000,000 36,000,000,000 11%
27 مخابرات ايران 60,000,000,000,000 60,000,000,000 20%
28 مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران- مپنا 20,000,000,000,000 20,000,000,000 26%
29 ملي صنايع مس ايران 60,000,000,000,000 60,000,000,000 37%
30 نیرو ترانس 500,000,000,000 500,000,000 31%
31 بيمه دانا 1,500,000,000,000 1,500,000,000 55%
32 پالایش نفت لاوان 1,143,421,600,000 1,143,421,600 20%
33 پتروشیمی ارومیه 390,413,789,000 390,413,789 30%
34 پتروشیمی بندر امام 13,103,000,000,000 13,103,000,000 30%
35 پتروشیمی بوعلی سینا 500,000,000,000 500,000,000 30%
36 پتروشیمی بیستون 500,000,000,000 500,000,000 30%
37 پتروشیمی تبریز 4,982,000,000,000 4,982,000,000 10%
38 پتروشیمی خوزستان 360,000,000,000 360,000,000 30%
39 پتروشیمی شهید تند گویان 23,957,666,000,000 23,957,666,000 10%
40 پتروشیمی فجر 6,500,000,000,000 6,500,000,000 30%
41 پتروشيمي جم 9,600,000,000,000 9,600,000,000 15%
42 دخانيات ايران 8,683,700,000,000 8,683,700,000 28%
43 ساختمان سد و تأسيات آبياري سابير 588,221,780,000 588,221,780 49%
44 شهر صنعتي البرز 5,000,000,000 37,037 23%
45 شهر صنعتي رشت 52,425,010,000 5,242,501 29%
46 شهر صنعتي کاوه 140,000,000,000 140,000,000 21%
47 مشانیر 241,926,000,000 241,926 42%
48 مگا موتور 1,617,146,300,880 7,350,665,004 7%
49 صنايع پتروشيمي خليج فارس(هلدينگ) 91,500,000,000,000 91,500,000,000 40%