صفحه اصلي > سهام عدالت > وضعیت سود > خلاصه وضعیت سوددهی شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت 
 

     سود مصوب مجامع مربوط به شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت قابل واریز به حساب مشمولین در مقطع 1397/09/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( ارقام به میلیارد ریال)

رديف نام شركت سود مصوب
 
افزایش سرمایه مبالغ پرداختی شرکتها اسناد دریافت شده مانده مطالبات
1 سيمان دشتستان 16    16   0
2 سرمایه گذاری رنا 4       4
3 مخابرات ایران  4،800       4،800
4 پتروشیمی شهید تندگویان   0        0
5 نیرو ترانس  23        23
6 پتروشیمی خوزستان  0        0 
7 پتروشيمي بوعلي سينا 600       600
8 پتروشيمي فجر  1،170   400    770
9 پتروشیمی ارومیه  5    5   0
10 فولاد خوزستان  3،256    100 400   2،756
11 پارس سويچ  114        114
12 پتروشیمی بیستون        0
13 پتروشیمی تبریز  4    4    0
14 پتروشيمي جم  2،304   550   1،754
15 چادر ملو  2،289        2،289
16 کارخانجات مخابراتی ایران        0
17 پتروشيمي مارون 5،640    5،640   0
18 آلومينيوم ايران          
19 گل گهر  2،125 654      1،471
20 سيمان داراب  45        45
21 پتروشيمي بندر امام  1،500    301    199
22 پالايش نفت بندرعباس  1،518        1،518
23 فولاد آلياژي ايران  268        268
24 مهندسي حمل و نقل پتروشيمي  1        1
25 شهر صنعتي رشت          
26 بيمه دانا 16       16 
27 شهر صنعتي البرز  0       0
28 ملي صنايع مس ايران  3،324    831    2،493
29 فولاد مباركه اصفهان  5،661         5،661
30 پالايش نفت شيراز       1
31 پالايش نفت تهران  1،456       1،456
32 پالايش نفت اصفهان  1،200        1،200
33 مپنا  460        460
34 پالایش نفت لاوان 217        217
35 شهر صنعتي كاوه  46       46
36 دخانیات ایران          
37 پالايش نفت تبريز  233    233   0
38 سایپا  0       0
39 ايران خودرو  1    1   0
40 بانك تجارت          
41 بانك ملت          
42 مگا موتور  0       0
43 پست بانک          
44 سابير  2        2
45 خدمات مهندسي برق - مشانير          
46 بانك صادرات          
47 صنايع پتروشيمي خليج فارس  8،600        8،600
48 كشتيراني ج.ا.ا 393        393
49 سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران          
جمع کل 47،294 654 8،081  400 38،159