سود مصوب مجامع مربوط به شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت قابل واریز به حساب مشمولین در مقطع 1397/03/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( ارقام به میلیارد ریال)

رديف نام شركت سود مصوب
 
افزایش سرمایه مبالغ پرداختی شرکتها اسناد دریافت شده مانده مطالبات
1 سيمان دشتستان 16       16
2 سرمایه گذاری رنا 4       4
3 مخابرات ایران          
4 پتروشیمی شهید تندگویان          
5 نیرو ترانس          
6 پتروشیمی خوزستان          
7 پتروشيمي بوعلي سينا          
8 پتروشيمي فجر          
9 پتروشیمی ارومیه          
10 فولاد خوزستان          
11 پارس سويچ          
12 پتروشیمی بیستون          
13 پتروشیمی تبریز          
14 پتروشيمي جم          
15 چادر ملو          
16 کارخانجات مخابراتی ایران          
17 پتروشيمي مارون          
18 آلومينيوم ايران          
19 گل گهر          
20 سيمان داراب          
21 پتروشيمي بندر امام          
22 پالايش نفت بندرعباس          
23 فولاد آلياژي ايران          
24 مهندسي حمل و نقل پتروشيمي          
25 شهر صنعتي رشت          
26 بيمه دانا          
27 شهر صنعتي البرز          
28 ملي صنايع مس ايران          
29 فولاد مباركه اصفهان          
30 پالايش نفت شيراز          
31 پالايش نفت تهران          
32 پالايش نفت اصفهان          
33 مپنا          
34 پالایش نفت لاوان          
35 شهر صنعتي كاوه          
36 دخانیات ایران          
37 پالايش نفت تبريز          
38 سایپا          
39 ايران خودرو          
40 بانك تجارت          
41 بانك ملت          
42 مگا موتور          
43 پست بانک          
44 سابير          
45 خدمات مهندسي برق - مشانير          
46 بانك صادرات          
47 صنايع پتروشيمي خليج فارس          
48 كشتيراني ج.ا.ا          
49 سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران          
جمع کل 20       20