سود مصوب مجامع مربوط به شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت قابل واریز به حساب مشمولین در مقطع 1396/11/28                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( ارقام به میلیارد ریال)

رديف نام شركت سود مصوب
 
افزایش سرمایه مبالغ پرداختی شرکتها اسناد دریافت شده مانده مطالبات
1 سيمان دشتستان 36   20   16
2 سرمایه گذاری رنا 18   14   4
3 مخابرات ایران 3,996   2،327   1،669
4 پتروشیمی شهید تندگویان 0       0
5 نیرو ترانس 46 46      
6 پتروشیمی خوزستان 0       0
7 پتروشيمي بوعلي سينا 180   180   0
8 پتروشيمي فجر 1,463   1،463   0
9 پتروشیمی ارومیه 1   1   0
10 فولاد خوزستان 1,737   1،000 410 327
11 پارس سويچ 273       273
12 پتروشیمی بیستون 0        
13 پتروشیمی تبریز 68   68   0
14 پتروشيمي جم 2,261   861   1،400
15 چادر ملو 1,168   618   550
16 کارخانجات مخابراتی ایران 0        
17 پتروشيمي مارون 5,580   5،300   280
18 آلومينيوم ايران 0        
19 گل گهر 916   100    816
20 سيمان داراب 27       27
21 پتروشيمي بندر امام 2,100   1،800   299
22 پالايش نفت بندرعباس 1,794   400   1،394
23 فولاد آلياژي ايران 181   75   106
24 مهندسي حمل و نقل پتروشيمي 1       1
25 شهر صنعتي رشت 0       0
26 بيمه دانا 0       0
27 شهر صنعتي البرز 0       0
28 ملي صنايع مس ايران 6,463 3،693  990   1،780
29 فولاد مباركه اصفهان 2,264   660   1،604
30 پالايش نفت شيراز 15   15   0
31 پالايش نفت تهران 1,344   1،000   344
32 پالايش نفت اصفهان 1,000    334   666
33 مپنا 409       409
34 پالایش نفت لاوان 119   119   0
35 شهر صنعتي كاوه 32 30     3
36 دخانیات ایران 13       13
37 پالايش نفت تبريز 9       9
38 سایپا 3       3
39 ايران خودرو 2   2   0
40 بانك تجارت 0        
41 بانك ملت 0        
42 مگا موتور 0        
43 پست بانک          
44 سابير  1       1
45 خدمات مهندسي برق - مشانير          
46 بانك صادرات          
47 صنايع پتروشيمي خليج فارس 8،000       8،000
48 كشتيراني ج.ا.ا 393       393
49 سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 40        
جمع کل 41،953 3،770 17،347 410 20،426