خلاصه وضعیت سوددهی سال مالی 1395 و معرفی شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت در مقطع 1396/08/07

 

رديف نام شركت تاريخ برگزاري مجمع سود مصوب

( میلیارد ریال)

1 سيمان دشتستان 1395/09/09 20
2 سرمایه گذاری رنا 1395/12/14 13
3 مخابرات ایران 1396/02/31 3,996
4 پتروشیمی شهید تندگویان 1396/03/02 0
5 نیرو ترانس 1396/03/11 46
6 پتروشیمی خوزستان 1396/03/16 0
7 پتروشيمي بوعلي سينا 1396/03/28 180
8 پتروشيمي فجر 1396/03/29 1,463
9 پتروشیمی ارومیه 1396/04/03 1
10 فولاد خوزستان 1396/04/10 1,737
11 پارس سويچ 1396/04/11 273
12 پتروشیمی بیستون 1396/04/14 0
13 پتروشیمی تبریز 1396/04/17 68
14 پتروشيمي جم 1396/04/18 2,261
15 چادر ملو 1396/04/18 1,168
16 کارخانجات مخابراتی ایران 1396/04/22 0
17 پتروشيمي مارون 1396/04/24 5,580
18 آلومينيوم ايران 1396/04/24 0
19 گل گهر 1396/04/25 916
20 سيمان داراب 1396/04/25 27
21 پتروشيمي بندر امام 1396/04/26 2,100
22 پالايش نفت بندرعباس 1396/04/27 1,794
23 فولاد آلياژي ايران 1396/04/27 181
24 مهندسي حمل و نقل پتروشيمي 1396/04/27 1
25 شهر صنعتي رشت 1396/04/27 0
26 بيمه دانا 1396/04/27 0
27 شهر صنعتي البرز 1396/04/27 0
28 ملي صنايع مس ايران 1396/04/28 6,463
29 فولاد مباركه اصفهان 1396/04/28 2,264
30 پالايش نفت شيراز 1396/04/28 15
31 پالايش نفت تهران 1396/04/31 1,344
32 پالايش نفت اصفهان 1396/04/31 1,000
33 مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران - مپنا 1396/04/31 409
34 پالایش نفت لاوان 1396/04/31 119
35 شهر صنعتي كاوه 1396/04/31 32
36 دخانیات ایران 1396/04/31 13
37 پالايش نفت تبريز 1396/04/31 9
38 سایپا 1396/04/31 3
39 ايران خودرو 1396/04/31 2
40 بانك تجارت 1396/04/31 0
41 بانك ملت 1396/04/31 0
42 مگا موتور 1396/05/04 0
43 پست بانک 1396/05/29  
44 سابير 1396/04/31  
45 خدمات مهندسي برق - مشانير 1396/04/31  
46 بانك صادرات 1396/04/31  
47 صنايع پتروشيمي خليج فارس(هلدينگ) 1396/07/30 8،000
48 كشتيراني ج.ا.ا 1396/07/29 393
49 سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 1396/11/30 0
جمع کل   41،891