صفحه اصلي > اطلاعات سهام عدالت > وضعیت سود > وضعیت تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت 
 

     جدول وضعیت تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر متعلق به سهام عدالت - عملکرد سال 1397

تاریخ به روز رسانی : 25 خرداد ماه 1398

( ارقام به میلیارد ریال)

 

رديف نام شركت سود مصوب96 سود مصوب
 
افزایش سرمایه مبالغ پرداختی شرکتها اسناد دریافت شده مانده مطالبات
1 سيمان دشتستان 16 0 - - - 0
2 سرمایه گذاری رنا 4 2 - - - 2
3 مخابرات ایران 4،800  992 - -  - 992
4 پتروشیمی شهید تندگویان 0   - - - -  -
5 نیرو ترانس 23 69 - - -  69
6 پتروشیمی خوزستان 0  - - - -  - 
7 پتروشيمي بوعلي سينا 600 315 - - - 315
8 پتروشيمي فجر 1،170 - - - -  -
9 پتروشیمی ارومیه 5  15 -  - - 15
10 فولاد خوزستان 3،256 5،715 - - - 5،715
11 پارس سويچ 114  - - - -  -
12 پتروشیمی بیستون 0 -  - - - -
13 پتروشیمی تبریز 4  149 - -  -  149
14 پتروشيمي جم 2،304 - - - - -
15 چادر ملو 2،289  4،855 2،174 - -  2،681
16 کارخانجات مخابراتی ایران 0 - -  -  - -
17 پتروشيمي مارون 5،640 - - -  - -
18 آلومينيوم ايران 0  -   - -  -  - 
19 گل گهر 2،125 - - -  - -
20 سيمان داراب 45  - - -  -  -
21 پتروشيمي بندر امام 1،500 - - - -  -
22 پالايش نفت بندرعباس 1،518 -  - - - -
23 فولاد آلياژي ايران 268  -  -  - - -
24 مهندسي حمل و نقل پتروشيمي 1  -  -  - - -
25 شهر صنعتي رشت 0  -   -  - - -
26 بيمه دانا 16 -  - - - -
27 شهر صنعتي البرز 0 -  -  - - -
28 ملي صنايع مس ايران 3،324 -  - - - -
29 فولاد مباركه اصفهان 5،661 - - - - -
30 پالايش نفت شيراز 1 -  - -  - -
31 پالايش نفت تهران 1،456 -  - -  - -
32 پالايش نفت اصفهان 1،200 -  - -  -  -
33 مپنا 460  -  - - - -
34 پالایش نفت لاوان 217 - - -  - -
35 شهر صنعتي كاوه 46 -  -  -  - -
36 دخانیات ایران 0 -  -  -  - -
37 پالايش نفت تبريز 233  - -  - - -
38 سایپا 0  - -  - -
39 ايران خودرو 1 -  -  - -
40 بانك تجارت 0 -  -  - -  -
41 بانك ملت 0 - -  -  -  -
42 مگا موتور 0  -  -  -  - -
43 پست بانک 0 -  - - -
44 سابير 2 - - - -
45 خدمات مهندسي برق - مشانير 0 - - -  - -
46 بانك صادرات 0  - -  - - -
47 صنايع پتروشيمي خليج فارس 8،600 - - -  -
48 كشتيراني ج.ا.ا 393 -  -  -  - -
49 سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 49 -  - -  -  -
جمع کل 47،343 16،112 2،174 0 0 13،938