شركت گروه مپنا در یک نگاه

 

شرکت گروه مپنا(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) در سال ۱۳۷۲ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران می باشد. شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۴ از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه شده است.
شرکت گروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی، صنعتی، و بازرگانی بین المللی به همراه ۴۱ شرکت زیر مجموعه خود، در زمینه طراحی و احداث نیروگاه های حرارتی (بخار، گازی و سیکل ترکیبی) و همچنین اجرای پروژه های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی و نیز در حوزه سرمایه گذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست (epc) و سرمایه گذاری خصوصی (ipp) در سطح بازار ایران و منطقه فعالیت می کند.شرکت مپنا به عنوان یکی از ۴۹ شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و ۲۶٪‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت گروه مپنا برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۴۱ میلیارد تومان بوده است.
همچنین پیش بینی سود شرکت گروه مپنا برای عملکرد سال مالی۱۳۹۶مبلغ ۶۵۲ریال به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ ۱۶۶ میلیارد تومان خواهد شد.