شركت پالایش نفت بندر عباس در یک نگاه

 

  • شرکت پالایش نفت بندر عباس (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در ٣٠ كيلومتري شهرستان بندرعباس مي باشد و اين شركت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ وارد بورس و ٥٪‏ آن به عموم عرضه گردید، موضوع فعالیت اصلی شرکت انجام عملیات پالایش و فرآوري نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و ...است.

  • سرمایه شرکت ۱،۳۸۰ ميليارد تومان منقسم به۱۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۲ ميليارد و ۷۶۰ ميليون سهم معادل ۲۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ های ۱۳۸۶/۱۱/۱۳و ۱۳۸۸/۰۵/۰۶ به ارزش ۶۰۲ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا اردیبهشت ماه ١٣٩٦ مبلغ ۱،۴۵۷ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ١٩٦١ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ( قابل اخذ) و بابت اقساط به حساب خزانه واریز( قابل واريز) شده است.

  • پیش بینی سود(eps) شرکت پالایش نفت بندرعباس برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۶۳ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۵۰ تومان حدود ۸۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۸۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ۱۳۸ ميليارد تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.