شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو در یک نگاه

 

  • شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام)در خرداد ماه ١٣٧١ تاسيس و مرکز اصلی شرکت درشهرستان یزد بوده و اين شركت در تاریخ ١٣٨٢/٧/١٢ وارد بورس شده است، موضوع فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره،گندله، سنگ آهن دانه بندی شده و تولید محصولات فولادی و ...است.

  • سرمایه شرکت ٢،٨٢٢ ميليارد تومان منقسم به٢٨ ميليارد و ٢٢٠ ميليون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ٥ ميليارد و ٨٠٠ ميليون سهم معادل ٢١٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ١٣٨٥/٨/١٠ به ارزش ٢٥٣ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا اردیبهشت ماه ١٣٩٦ مبلغ ١،٠٢٨ میلیارد تومان است.

  • در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ٥٤٦ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.

  • پیش بینی سود(eps) شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ٢٤ تومان به ازاء هر سهم می باشد که بر اساس اعلام شرکت حدود ٩٠٪‏ آن قابل تقسیم بین صاحبان سهام بوده که در این صورت و با فرض تقسیم٩٠٪‏ سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ١٢٦ ميليارد تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.