شركت ملی صنایع مس ایران در یک نگاه

 

شرکت ملی صنایع مس (سهامی عام)در سال ۱۳۵۱ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان کرمان ۶۵کیلومتری شهرستان رفسنجان بوده و اين شركت در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۹ در بورس و اوراق بهادار به عنوان چهارصد و سی و چهارمین شرکت درج و پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت اصلی شرکت اکتشافات، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پرعیار شده سنگ مس و فلز مس، مشارکت و جلب مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری مربوط به صنایع مس و...است.
سرمایه شرکت ۵،۰۰۰ ميليارد تومان منقسم به۵۰ میلیارد سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱۸ میلیارد و ۴۶۵ میلیون سهم معادل ۳۷٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۰ به ارزش ۱،۲۳۲ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا اردیبهشت ماه ١٣٩٦ مبلغ ۳،۴۸۴ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۱،۷۶۶ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(eps) شرکت ملی صنایع مس ایران برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۲۷ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۵.۵ تومان حدود ۲۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۲۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۱۰۲ ميليارد تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.