شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -هلدینگ در یک نگاه

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)در سال ۱۳۷۰ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران بوده و اين شركت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ از طریق بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه شده است.
موضوع فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) که در زمینه های تهیه و تولید انواع محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آنها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می آیند و ... است.
سرمایه شرکت ۵،۰۰۰ ميليارد تومان منقسم به ۵۰ میلیارد سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۲۰ میلیارد سهم معادل ۴۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۶ به ارزش ۹،۸۰۲ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا اردیبهشت ماه ١٣٩٦ مبلغ ۹،۰۶۸ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۱،۵۶۰ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است. پیش بینی سود(eps) شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای عملکرد سال مالی١٣٩۶ مبلغ ۸۴ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۴۳ تومان حدود ۵۱٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۵۱٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۸۷۰ ميليارد تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.