سیمان داراب در یک نگاه:

شركت سیمان داراب (سهامی عام)در تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۲ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان فارس و شهرستان داراب می باشد. موضوع فعالیت شرکت سیمان داراب تولید انواع سیمان و مصالح ساختمانی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن با رعایت مقررات موضوعه، تهیه و واردات ماشین آلات و دستگاههای مورد نياز مجاز از داخل و خارج از کشور، توزیع، فروش، صادرات و تولید فرآورده های شركت و...است.
سرمایه شرکت ۹۰ ميليارد تومان منقسم به ۹۰۰ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۴۵۰ میلیون سهم معادل ۵۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۰ به ارزش ۴۴ ميليارد و ۶۷۹ میلیون تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا اردیبهشت ماه ١٣٩٦ مبلغ ۶۷ میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۶۳ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(eps) سیمان داراب برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۱۱.۶ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۵.۸ تومان حدود ۵۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۵۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.