New Page 1

شركت آلومینیوم ایران در یک نگاه

شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)در سال ۱۳۴۶ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان مرکزی و شهرستان اراک واقع شده و اين شركت در خرداد ماه سال ۱۳۷۵ در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت اصلی شرکت تاسیس و ایجاد کارخانجات جهت تولید و ساخت انواع محصولات آلومینیومی و آلیاژهای مربوطه در هر رده از صنعت آلومینیوم و فروش آنها از جمله مواد اولیه و کالای در جریان ساخت و نیمه تکمیل و محصولات مختلف آلومینیومی و...است.
سرمایه شرکت ۵۲۰ ميليارد تومان منقسم به۵ میلیارد و ۱۹۸ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱ میلیارد و ۵۵۹ میلیون سهم معادل ۳۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۰ به ارزش ۵۴ ميليارد و ۴۸۵میلیون تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۵۲ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۹ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
شرکت آلومینیوم ایران برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ به ازاء هر سهم (۹۸) تومان زیان پیش بینی کرده و از این بابت برای عملکرد سال مالی۱۳۹۵شرکت مذکور تقسیم سودی متصور نیست.