شركت پالایش نفت شیراز در یک نگاه:

 

شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان فارس،و شهرستان شیراز بوده و اين شركت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰در تابلوي بورس و اوراق بهادار تهران درج شده است.
موضوع فعالیت اصلی شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه، انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و ...است.
سرمایه شرکت ۱۰۳ ميليارد تومان منقسم به۱ ميليارد و ۲۸ ميليون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۲۰۶ ميليون سهم معادل ۲۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ های ۱۳۸۶/۱۱/۱۳و ۱۳۸۸/۰۵/۰۶ به ارزش ۸۸ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۳۱۳ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۲۴۸ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(EPS) شرکت پالایش نفت شیراز برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۱۰۰.۸ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۱۰ تومان حدود ۱۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۱۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ۲ ميليارد تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.