بانک تجارت در یک نگاه:

بانک تجارت (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ از ادغام بانکهای ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاور میانه، تجارتی ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن و روس و ایران تشکیل و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ اين بانك در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. مرکز اصلی شرکت دراستان تهران می باشد. موضوع فعالیت اين بانک افتتاح و نگهداری انواع سپرده های قرض الحسنه، جاری، پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حساب های مشابه و صدور گواهی سپرده عام و خاص، انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ارائه انواع خدمات بانکی و... می باشد.
سرمایه شرکت ۴،۵۷۰ ميليارد تومان منقسم به۴۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱۸ میلیارد و ۲۸۰ میلیون سهم معادل ۴۰٪‏ سهام بانک مذکور در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ به ارزش ۵۵۳ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۱،۱۶۴ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این بانک به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۶۹۹ ميليارد تومان سود نقدی از این بانک اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است. پیش بینی بانک تجارت برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ (٩٣) ريال زیان به ازاء هر سهم می باشد و از این بابت سود تقسیمی برای سال ۱۳۹۵ از طرف این بانک امکانپذیز نیست.