شركت پالایش نفت اصفهان در یک نگاه:

شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان اصفهان بوده و اين شركت در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹از طریق بورس و اوراق بهادار تهران به عموم عرضه شده است، موضوع فعالیت اصلی شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه، انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و ...است.
سرمایه شرکت ۲،۰۰۰ ميليارد تومان منقسم به۲۰ ميليارد سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۴ میلیارد سهم معادل ۲۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ های ۱۳۸۶/۱۱/۱۳و ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ به ارزش ۴۸۰ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۱،۲۴۲ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۱،۷۸۴ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(EPS) شرکت پالایش نفت اصفهان برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۴۸.۴ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۱۴.۵ تومان حدود ۳۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۳۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۵۸ ميليارد تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.