شركت تولید اتومبیل (سایپا) در یک نگاه:

شرکت سایپا (سهامی عام) در سال ۱۳۴۵ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران بوده و اين شركت در سال ۱۳۷۴در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است، موضوع فعالیت اصلی شرکت ساخت انواع خودرو سبک و سنگین و اجزاء و لوازم و قطعات یدکی آنها و فروش این فرآورده ها و همچنین انجام هرگونه سرمایه گذاری و عملیات صنعتی، بازرگانی و خدماتی سودآور و ...است.
سرمایه شرکت ۳،۹۲۷ ميليارد تومان منقسم به۳۹ ميليارد و ۲۶۷میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۳۹۳میلیون سهم معادل ۱٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ های ۱۳۸۶/۰۷/۱۷ به ارزش ۱۴ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۵۵ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۲۶ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(EPS) شرکت تولیدی سایپا برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۱۰.۶ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۲ تومان حدود ۱۹٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۱۹٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۷۸۵ میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.