شركت پالایش نفت تبریز در یک نگاه:

 

شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز بوده و اين شركت در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۶در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت اصلی شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه، انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و ...است.
سرمایه شرکت ۳۸۸ ميليارد تومان منقسم به ۳ میلیارد و ۸۸۴میلیون و۲۱۱ هزار سهم ١٠٠ توماني می باشد.
تعداد ۷۷۷ میلیون سهم معادل ۲۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ های ۱۳۸۶/۱۱/۱۳و ۱۳۸۸/۰۵/۰۶ به ارزش ۵۵ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۴۱۵ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۵۴۰ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است. پیش بینی سود(EPS) شرکت پالایش نفت تبریز برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ٣٤٨ ريال به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ٣٥ ريال حدود ۱۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۱۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۲ ميليارد و ۶۴۱میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.