شركت کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه:

 

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در سال ۱۳۴۵ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان فارس و شهرستان شیراز بوده و اين شركت در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۴در فهرست نرخهای تالار فرعی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج شده است.
موضوع فعالیت اصلی شرکت تحقیق، طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی و رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و الکتریکی، اجرای پروژه های نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی فنی شبکه ها و تجهیزات مخابراتی و تولید صنایع فلزی و انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه فعالیت شرکت و ...است.
سرمایه شرکت ۱۴۰ ميليارد تومان منقسم به ۱ میلیارد و ۴۰۱میلیون و۷۸۰ هزار سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۴۹۱ میلیون سهم معادل ۳۵٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۰ به ارزش ۱۶ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۳۷ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۳ ميليارد و ۵۰۳ میلیون تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است. پیش بینی سود(EPS) شرکت کارخانجات مخابراتی ایران برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۲ ریال به ازاء هر سهم می باشد که از این بابت سود تقسیمی برای سال مالی ۱۳۹۵شرکت پیش بینی نمی شود.