شركت فولاد آلیاژی ایران در یک نگاه:


vشرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)در سال ۱۳۷۰ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان یزد بوده و در تاریخ 1389/10/05در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت تولید انواع فولاد آلیاژی به طرق گوناگون بنا به صرفه، کسب، فروش و انتقال دانش فنی فولادهای آلیاژی، انجام عملیات بازرگانی از قبیل خرید مواد اولیه و سایر خریدهای لازم و فروش تولیدات شرکت و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و موسسات و انجام سایر فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت تطبیق داشته باشد و ...است.

vشرکت فولاد آلیاژی ایران به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 39% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت فولاد آلیاژی ایران برای عملکرد سال مالی 1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 18میلیارد تومان بوده است.

vهمچنین پیش بینی سود(EPS) شرکت فولاد آلیاژی ایران برای عملکرد سال مالی1396 مبلغ 16 تومان به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 32 میلیارد تومان خواهد شد.