شركت فولاد آلیاژی ایران در یک نگاه:


شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)در سال ۱۳۷۰ تاسیس و مرکز اصلی شرکت درشهرستان یزد بوده و اين شركت در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید انواع فولاد آلیاژی به طرق گوناگون بنا به صرفه، کسب، فروش و انتقال دانش فنی فولادهای آلیاژی، انجام عملیات بازرگانی از قبیل خرید مواد اولیه و سایر خریدهای لازم و فروش تولیدات شرکت و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و موسسات و انجام سایر فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت تطبیق داشته باشد و ...است.
سرمایه شرکت ۴۹۹ ميليارد تومان منقسم به ۴ میلیارد و ۹۹۰میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱ میلیارد و ۹۶۹ میلیون سهم معادل ۳۹٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۰ به ارزش ۳۰ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۴۱۹ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۴۴ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(EPS) شرکت پالایش نفت تبریز برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۹.۵ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۱ تومان حدود ۱۱٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۱۱٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۱ميليارد و ۶۴۲میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.