شركت ایران خودرو در یک نگاه:

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)در سال ۱۳۴۱ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران بوده و اين شركت در سال ۱۳۷۱در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است، موضوع فعالیت اصلی شرکت تاسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل، در داخل و یا خارج از کشور به منظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقل و انتقال و حمل مسافر و بار مشتمل بر انواع خودروی سواری، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، وانت، واگن قطار و قطعات مربوط به آنها و انجام سایر فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت تطبیق داشته باشد و ...است.
سرمایه شرکت ۱،۵۳۰ ميليارد تومان منقسم به ۱۵ میلیارد و ۳۰۰میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱۲۰ میلیون سهم معادل ۱٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۷ به ارزش ۱۱ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۳۲ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۶ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(EPS) شرکت ایران خودرو برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ١٢٢ ريال به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ١٢ ريال حدود ۱۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۱۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۱۴۴میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.