شركت پالایش نفت تهران در یک نگاه:

شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران و نزديك شهر ري بوده و اين شركت در مهرماه سال۱۳۹۱ از طریق بازار دوم فرابورس عرضه و به عموم واگذار گردید، موضوع فعالیت اصلی شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه، انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و ...است.
سرمایه شرکت ۱،۶۰۰ ميليارد تومان منقسم به ۱۶ میلیارد سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱۱ میلیاردو ۱۲۰میلیون سهم معادل ۷۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ های ۱۳۸۶/۱۱/۱۳، ۱۳۸۸/۰۵/۰۶ و ۱۳۹۰/۰۵/۱۷به ارزش ۲،۹۱۵ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۲،۷۱۲ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۶۴۳ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(EPS) شرکت پالایش نفت تهران برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۳۴.۹ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۷ تومان حدود ۲۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۲۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۷۸ ميليارد و ۴۰۰میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.