صنایع سیمان دشتستان در یک نگاه:

صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان بوشهر می باشد. موضوع فعالیت شرکت تولید ۲۰۰۰تن سیمان در روز، فروش و صادرات سیمان، همچنین طراحی، ساخت، واردات و صادرات ماشین آلات و تجهیزات مربوط به کارخانه سیمان و مصالح ساختمانی و به طور کلی هر نوع عملیات بازرگانی و صنعتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مربوط است، می باشد.
سرمایه شرکت ۱۱۸ ميليارد تومان منقسم به۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۶۱ میلیون سهم معادل ۳۴٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۰ به ارزش ۳۳ ميليارد و ۲۰۱ میلیون تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۸۹ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۴۴ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
سود تقسیم شده در مجمع(DPS) سیمان دشتستان برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۶ تومان(در سرمایه ۱۰۰میلیارد تومان) به ازاء هر سهم می باشد که از این بابت مبلغ ۲میلیاردو ۴۰ میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.