شركت پالایش نفت لاوان در یک نگاه:

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان هرمزگان بوده و اين شركت در بهمن ماه سال۱۳۹۱ از طریق فرابورس عرضه و به عموم واگذار گردید.
موضوع فعالیت اصلی شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه، انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و ...است.
سرمایه شرکت ۱۱۴ ميليارد تومان منقسم به ۱ میلیارد و ۱۴۳ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۲۲۹ میلیون سهم معادل ۲۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ های ۱۳۸۶/۱۱/۱۳و ۱۳۸۸/۰۵/۰۶ به ارزش ۷۶۳ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۲۹۶ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۴۶ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(EPS) شرکت پالایش نفت لاوان برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ٣٢٣ ريال به ازاء هر سهم می باشد ولیکن با وجود پیش بینی سود توسط شرکت، تقسیم سودی از بابت عملکرد۱۳۹۵ و واریز آن به حساب مشمولین سهام عدالت پیش بینی نمی شود.