پست بانک ایران در یک نگاه:

پست بانک ایران (سهامی عام) در سال ۱۳۷۵ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان تهران می باشد. و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ مورد پذیرش بورس واقع و معاملات سهام آن در بورس و اوراق بهادار تهران انجام شده است.
موضوع فعالیت بانک افتتاح و نگهداری انواع سپرده های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حساب های مشابه و صدور انواع کارتهای مجاز و گواهی سپرده، انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی و ارائه انواع خدمات بانکی و... می باشد.
سرمایه شرکت ۳۲۳ ميليارد تومان منقسم به۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۸۰۸ میلیون سهم معادل ۲۵٪‏ سهام بانک مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۷ به ارزش ۳۲ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این بانک به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۷ ميليارد و۳۰۱ میلیون تومان سود نقدی از این بانک اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است. پیش بینی پست بانک ایران برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ٢٤ ريال سود به ازاء هر سهم می باشد، با وجود پیش بینی سود توسط شرکت، تقسیم سودی از بابت عملکرد سال۱۳۹۵ و واریز آن به حساب مشمولین سهام عدالت پیش بینی نمی شود.