پتروشیمی بوعلی سینا در یک نگاه:

پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان خوزستان شهرستان ماهشهر بوده و این شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت ولیکن هنوز عرضه اولیه آن به عموم صورت نپذیرفته است.
موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و... می باشد.
سرمایه شرکت ۵۰ ميليارد تومان منقسم به۵۰۰ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱۵۰ میلیون سهم معادل ۳۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ به ارزش ۱۲۵ ميليارد و ۸۸۰ میلیون تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است. همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۶۹.۳ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
سود تقسیم شده در پتروشیمی بوعلی سینا برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ در مجمع مبلغ ۱۲۰تومان به ازاء هر سهم سود تقسيم كرده است که از این بابت مبلغ ۱۸میلیارد تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.