پتروشیمی ارومیه در یک نگاه:

پتروشیمی ارومیه (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه می باشد.
موضوع فعالیت شرکت احداث، تولید، بازاریابی و فروش مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی است. سرمایه شرکت ۳۱ ميليارد تومان منقسم به۳۰۹ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱۲ میلیون و ۳۰۰هزار سهم معادل ۳۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ به ارزش ۶ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است.(در حال حاضر به دلیل عدم مشارکت سهام عدالت در کاهش و افزایش سرمایه های اخیر شرکت پتروشیمی ارومیه از محل آورده نقدی سهامداران درصد فعلی سهام عدالت به ۶درصد كاهش پيدا كرده است) همچنین در طی سنواتی که این شرکت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده به دلیل زیانده بودن هیچگونه سود نقدی در مجامع عمومی عادی سالیانه خود تقسیم ننموده است.
شرکت پتروشیمی ارومیه از ابتدای واگذاری تا کنون برای اولین بار و بابت عملکرد سال مالی١٣٩٥ خود به ازاء هر سهم ۵۵ ریال سود تقسیم نموده است. که سهم مشمولین سهام عدالت از این سود جمعا مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان خواهد بود.