تولیدی موتور،گیربکس و اکسل سایپا ( مگاموتور) در یک نگاه:

تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)در سال ۱۳۷۰ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان تهران واقع است.
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از طراحی، ساخت، نصب(مونتاژ)، واردات، صادرات و خرید و فروش انواع قوای محرکه خودروهای بنزینی و گازوئیلی و سایر سوختها از جمله موتور، گیربکس، میل گاردان و همچنین طراحی، ساخت، واردات، صادرات و خرید و فروش انواع لوازم یدکی قوای محرکه و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت می باشد. سرمایه فعلی شرکت ۱۶۱میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان منقسم به ۷میلیاردو ۳۵۰میلیون و۶۶۵ هزار سهم ۲۲ توماني می باشد. تعداد ۲۴۲میلیون و ۵۱۲هزار سهم معادل ۷٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۶ به ارزش ۷۲ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است. همچنین در طی سنواتی که این شرکت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۳۴ میلیارد و ۶۶۷ میلیون تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ به دلیل زیانده بودن تقسیم سودی برای مشمولین نداشته است.