بانک صادرات ایران در یک نگاه:

بانک صادرات ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۱/۰۶/۱۶ تاسیس و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران می باشد. موضوع فعالیت بانک قبول انواع سپرده ها و بکارگیری آنها در معاملات اعتباری، انجام معاملات ارزی و افتتاح و ابلاغ انواع اعتبارات اسنادی، مشارکت یا سرمایه گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار و ارائه انواع خدمات بانکی و... می باشد. سرمایه شرکت ۵،۷۸۰ ميليارد تومان منقسم به۵۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۲۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون سهم معادل ۴۰٪‏ سهام بانک مذکور در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ به ارزش ۶۸۸ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا تیرماه ماه ۱۳۹۵ مبلغ ۲،۳۲۴ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این بانک به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۶۴۸ ميليارد تومان سود نقدی از این بانک اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی بانک صادرات ایران برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ (۳۴.۶)تومان زیان به ازاء هر سهم می باشد و از این بابت سود تقسیمی برای سال۱۳۹۵ از طرف این بانک امکانپذیز نیست.