شركت معدنی و صنعتی گل گهر در یک نگاه

 

vشرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال 1370 تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان کرمان می باشد. شرکت مذکور در تاریخ 1383/06/08 از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه شده است.


vموضوع فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیرفلزی از جمله سنگ آهن و تولید سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره، تولید گندله، فولاد و انواع محصولات فولادی و ... است.

 

vشرکت گل گهر به عنوان یکی از ۴۹ شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و11%‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

 

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت گل گهر برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 92 میلیارد تومان بوده است.


vهمچنین پیش بینی سود شرکت گل گهر برای عملکرد سال مالی۱۳۹۶مبلغ 577ریال به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 189 میلیارد تومان خواهد شد.