پتروشیمی مارون در یک نگاه :

 

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)در تاریخ 1377/11/24تاسیس و مرکز اصلی شرکت در شهرستان ماهشهر(منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) بوده و در تاریخ 1390/07/17وارد بورس شده است و موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و مشتقات آنها، بازاریابی، فروش و صدور محصولات پتروشیمی و ...است. سرمایه شرکت 400میلیارد تومان منقسم به4میلیارد سهم100تومانی می باشد. تعداد 1.2میلیارد سهم معادل 30%از سهام شرکت مذکور در تاریخ 1386/11/13به ارزش 725میلیارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا اردیبهشت ماه 1396مبلغ 3854 میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ 3824میلیارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(eps) شرکت پتروشیمی مارون برای عملکرد سال مالی1395مبلغ 407تومان به ازاء هر سهم می باشد که بر اساس اعلام شرکت حدود 90% آن قابل تقسیم بین صاحبان سهام بوده که در این صورت و با فرض تقسیم90%سود پیش بینی می شود
مبلغ 440 میلیارد تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع شود.