مخابرات ایران در یک نگاه:

 

vشرکت مخابرات ایران (سهامی عام)در سال ۱۳۵۰ تاسیس و در تاریخ 1387/05/19از طریق بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه گردید و مرکز اصلی آن در استان تهران می باشد.

 

vموضوع فعالیت  اصلی شرکت مخابرات ایران، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال۱۳۵۰ در راستای ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابراتی و هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) از جمله موارد ذیل به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، ایجاد و بهره برداری شبکه های تلفن ثابت، سیار، انتقال داده ها و محتوا، ایجاد و توزیع کامل و یکپارچه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصویب طرحهای جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت و... می باشد.

 

vشرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است که 20% از‏ سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.


vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۳۹۹میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.

 

vهمچنین پیش بینی سود(EPS) شرکت مخابرات ایران برای عملکرد سال مالی 1396 مبلغ 47تومان به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 569 میلیارد تومان خواهد شد.