مخابرات ایران در یک نگاه:

 

مخابرات ایران (سهامی عام)در سال ۱۳۵۰ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران بوده و این شرکت در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۹از طریق بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه گردید. موضوع فعالیت شرکت انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال۱۳۵۰ در راستای ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابراتی و هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) از جمله موارد ذیل به استثنای شبکه های مادر مخابراتی .ایجاد و بهره برداری شبکه های تلفن ثابت، سیار، انتقال داده ها و محتوا، ایجاد و توزیع کامل و یکپارچه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصویب طرحهای جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت و... می باشد. سرمایه شرکت ۶،۰۰۰ ميليارد تومان منقسم به۶۰ میلیارد سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱۲ میلیارد سهم معادل ۲۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۷ به ارزش ۱،۴۸۴ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا مرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۲،۲۷۹ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۲،۵۵۹ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
سود تقسیم شده در مجمع(DPS) مخابرات ایران برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۳۳.۳تومان به ازاء هر سهم می باشد که از این بابت مبلغ ۳۹۹میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.