شرکت نیرو ترانس (سهامی عام)در سال ۱۳۶۹ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان فارس، شهرستان شیراز می باشد. شركت مذکور در تاریخ 1382/10/24 از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه گردید.

موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید انواع ترانس اندازه گیری جریان و ولتاژ در کلیه سطوح ولتاژی، انواع بوشینگ های خازنی، انواع مقسم های ولتاژ خازنی و ...است.

شرکت نیرو ترانس به عنوان یکی از ۴۹ شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و ۳۱٪‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت نیروترانس برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۴.۶میلیارد تومان بوده است.

همچنین پیش بینی سود شرکت نیرو ترانس برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶مبلغ ۴۲۵ریال به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ ۶ میلیارد تومان خواهد شد.