شرکت ملی صنایع مس (سهامی عام)در سال ۱۳۵۱ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان کرمان ۶۵ کیلومتری شهرستان رفسنجان می باشد. شركت مذکور در تاریخ 1385/07/19 در بورس اوراق بهادار به عنوان چهارصد و سی و چهارمین شرکت درج و پذیرفته شده است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت اکتشافات، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پرعیار شده سنگ مس و فلز مس، مشارکت و جلب مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری مربوط به صنایع مس و سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم به موضوع شرکت ارتباط داشته باشد.

شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان یکی از ۴۹ شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و ۳۷٪‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۶۴۶میلیارد تومان بوده است.

همچنین پیش بینی سود شرکت ملی صنایع مس ایران برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶مبلغ ۳۹۳ریال به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ ۸۷۰ میلیارد تومان خواهد شد.