صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > ملی صنایع مس ایران 
 

ملی صنایع مس ایران در یک نگاه:

vشرکت ملی صنایع مس (سهامی عام)در سال ۱۳۵۱ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان کرمان ۶۵ کیلومتری شهرستان رفسنجان می باشد. شركت مذکور در تاریخ 1385/07/19 در بورس اوراق بهادار به عنوان چهارصد و سی و چهارمین شرکت درج و پذیرفته شده است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت اکتشافات، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پرعیار شده سنگ مس و فلز مس، مشارکت و جلب مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری مربوط به صنایع مس و سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم به موضوع شرکت ارتباط داشته باشد.

vشرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان یکی از ۴۹ شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 37%‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۶۴۶میلیارد تومان بوده است.

vمجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس ایران برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶تشکیل و در مجمع یاد شده مبلغ 150ریال سود به  ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 332میلیارد تومان گردید.