شرکت سیمان داراب در یک نگاه:

vسیمان داراب (سهامی عام)در سال 1366 تاسیس و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان داراب یکی از توابع استان فارس می باشد و در تاریخ 1383/10/05 در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت، تأسیس کارخانجات به منظور تولید انواع سیمان و مصالح ساختمانی، اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن با رعایت مقررات - تهیه و واردات ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز و لوازم و مواد اولیه و کالاهای مجاز از داخل و خارج از کشور- توزیع و فروش و صادرات تولیدات و فرآورده های شرکت و هر نوع عملیات بازرگانی و صنعتی دیگر که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مربوط باشد.

vسیمان داراب به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 50% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت سیمان داراب برای عملکرد سال مالی 1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 2.7میلیارد تومان بوده است.

vمجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی1396 شرکت سیمان داراب برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 100ریال سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 45میلیارد ریال بوده است.