شرکت پارس سویچ (سهامی عام)در سال ۱۳۵۵ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان زنجان می باشد. شركت مذکور در تاریخ 1381/11/12در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

🔸موضوع فعالیت اصلی شرکت ساخت، مونتاژ، فروش پست و لوازم برق فشار قوی، متوسط، ضعیف و سایر محصولات وابسته و همچنین انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی و معاملات اموال غیر منقول مربوط به موضوع شرکت و انجام هرگونه سرمایه گذاری در شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها مرتبط با فعالیت های شرکت باشد.

🔸شرکت پارس سویچ به عنوان یکی از ۴۹ شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و ۴۶٪‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

🔹سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پارس سویچ برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۲۷میلیارد تومان بوده است.

🔸همچنین پیش بینی سود شرکت پارس سویچ برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶مبلغ ۱،۲۸۱ریال به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ ۱۴ میلیارد تومان خواهد شد.