شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)در تاریخ ۱۳۵۷تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان بوشهر شهرستان عسلویه(منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی) می باشد. شرکت مذکور در تاریخ  1390/08/02وارد بورس و اوراق بهادار شده است.

🔸موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش فرآورده های پتروشیمی و ارائه خدمات طراحی، مشاوره، نظارت، اجرا و تعمیر و نگهداری ماشین آلات و... می باشد.

🔹شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از ۴۹شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و ۱۵٪‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

🔸سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی جم برای عملکرد سال مالی۱۳۹۵متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۲۲۶میلیارد تومان می باشد.

🔹همچنین پیش بینی سود شرکت پتروشیمی جم برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶مبلغ ۱،۹۲۷ریال به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ ۲۷۷ میلیارد تومان خواهد شد.