پتروشیمی جم در یک نگاه :

 

vشرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)در سال 1357تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان بوشهر شهرستان عسلویه(منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی) بوده و در تاریخ 1390/08/02وارد بورس و اوراق بهادار شده است.

 

v موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش فرآورده های پتروشیمی و ارائه خدمات طراحی، مشاوره، نظارت، اجرا و تعمیر و نگهداری ماشین آلات و... می باشد.

 

vشرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 15%از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

 

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی جم برای عملکرد سال مالی1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ226میلیارد تومان بوده است.

 

vمجموع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی جم برای عملکرد سال مالی1396 تشکیل و در مجمع مذکور مبلغ 160 تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 230میلیارد تومان گردید.