پالایش نفت شیراز در یک نگاه:

 

vشرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان فارس، شهرستان شیراز می باشد و در تاریخ 1391/04/14 از طریق بورس و اوراق بهادار تهران به عموم عرضه شده است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه، انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و ...است.

vشرکت پالایش نفت شیراز به عنوان یکی از ۴۹شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 20%‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پالایش نفت شیراز برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 2 میلیارد تومان می باشد.

vهمچنین پیش بینی سود شرکت پالایش نفت شیراز برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶مبلغ 279تومان به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ ۵۷ میلیارد تومان خواهد شد.