شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان فارس،شهرستان شیراز می باشد. شركت مذکور در تاریخ 1391/04/14 از طریق بورس و اوراق بهادار تهران به عموم عرضه شده است.

🔸موضوع فعالیت اصلی شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه، انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و ...است.

🔹شرکت پالایش نفت شیراز به عنوان یکی از ۴۹شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و ۲۰٪‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

🔸سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پالایش نفت شیراز برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۱.۵میلیارد تومان می باشد.

🔹همچنین پیش بینی سود شرکت پالایش نفت شیراز برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶مبلغ ۲،۷۸۲ریال به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ ۵۷ میلیارد تومان خواهد شد.